Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 15/08/2016 (04:42)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 15 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY70/tấn (USD11/tấn) lên CNY8970/tấn (USD1155/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 420,172 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 15 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY90/tấn (USD14/tấn) lên CNY8319/tấn (USD1071/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 274,624 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 15 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY10/tấn (USD2/tấn) lên CNY5955/tấn (USD767/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 19,238 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập