Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 16/08/2016 (06:23)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 16 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY75/tấn (USD11/tấn) xuống CNY8910/tấn (USD1147/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 418,652 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 16 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY34/tấn (USD5/tấn) xuống CNY7458/tấn (USD960/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 245,536 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 16 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY25/tấn (USD4/tấn) xuống CNY5950/tấn (USD766/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 14,736 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập