Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 17/08/2016 (07:04)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Đại Liên, thứ Tư ngày 17 tháng Tám chốt ở mức giảm CNY115/tấn (USD17/tấn) xuống CNY8840/tấn (USD1138/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 357,212 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Đại Liên, thứ Tư ngày 17 tháng Tám chốt ở mức giảm CNY136/tấn (USD20/tấn) xuống CNY7355/tấn (USD947/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 306,198 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Đại Liên, thứ Tư ngày 17 tháng Tám chốt ở mức giảm CNY80/tấn (USD12/tấn) xuống CNY5865/tấn (USD755/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 24,376 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập