Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 18/08/2016 (06:43)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 18 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY65/tấn (USD10/tấn) lên CNY8950/tấn (USD1152/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 527,020 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 18 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY118/tấn (USD18/tấn) lên CNY7510/tấn (USD967/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 433,360 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 18 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY70/tấn (USD11/tấn) xuống CNY5845/tấn (USD753/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 25,426 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập