Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 23/08/2016 (04:47)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 23 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY155/tấn (USD23/tấn) lên CNY9105/tấn (USD1174/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 419,328 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 23 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY133/tấn (USD17/tấn) lên CNY7601/tấn (USD980/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 341,362 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 23 tháng Tám, giữ nguyên ở mức CNY5865/tấn (USD756/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 19,034 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập