Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 24/08/2016 (06:39)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 24 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY40/tấn (USD6/tấn) lên CNY9060/tấn (USD1168/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 761,252 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 24 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY17/tấn (USD3/tấn) xuống CNY7547/tấn (USD973/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 540,730 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 24 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY85/tấn (USD13/tấn) xuống CNY5595/tấn (USD721/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 26,930 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập