Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 25/08/2016 (04:44)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 25 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY85/tấn (USD13/tấn) xuống CNY9080/tấn (USD1170/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 487,978 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 25 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY112 (USD17/tấn) xuống CNY7497/tấn (USD966/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 324,930 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 25 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY70 (USD11/tấn) xuống CNY5570/tấn (USD718/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 31,054 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập