Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 26/08/2016 (07:17)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 26 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY65/tấn (USD10/tấn) lên CNY9110/tấn (USD1174/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 458,692 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 26 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY49/tấn (USD7/tấn) xuống CNY7440/tấn (USD959/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 316,168 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 26 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY30/tấn (USD5/tấn) xuống CNY5550/tấn (USD715/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 19,774 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập