Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 29/08/2016 (05:11)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 29 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY295/tấn (USD44/tấn) xuống CNY8795/tấn (USD1129/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 758,262 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 29 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY214/tấn (USD32/tấn) xuống CNY7251/tấn (USD931/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 504,090 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 29 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY55/tấn (USD8/tấn) xuống CNY5505/tấn (USD707/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 21,238 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập