Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 31/08/2016 (04:42)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 31 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY5/tấn (USD1/tấn) lên CNY8795/tấn (USD1129/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 401,438 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 31 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY20/tấn (USD3/tấn) xuống CNY7274/tấn (USD934/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 370,504 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 31 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY65/tấn (USD10/tấn) xuống CNY5470/tấn (USD702/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 25,758 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập