Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 01/09/2016 (06:58)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 1 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY40/tấn (USD6/tấn) xuống CNY8735/tấn (USD1121/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 485,448 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 1 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY52/tấn (USD8/tấn) xuống CNY7224/tấn (USD927/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 293,158 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 1 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY10/tấn (USD2/tấn) xuống CNY5470/tấn (USD702/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 21,396 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập