Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 06/09/2016 (06:12)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 6 tháng Chín chốt ở mức tăng CNY130/tấn (USD19/tấn) lên CNY8835/tấn (USD1131/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 582,312 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 6 tháng Chín chốt ở mức tăng CNY152/tấn (USD23/tấn) lên CNY7311/tấn (USD936/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 542,748 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 6 tháng Chín chốt ở mức tăng CNY130/tấn (USD19/tấn) lên CNY5610/tấn (USD718/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 38,274 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập