Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 07/09/2016 (06:23)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên thứ Tư ngày 7 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY100/tấn (USD15/tấn) lên CNY8865/tấn (USD1135/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 372,134 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên thứ Tư ngày 7 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY43/tấn (USD6/tấn) lên CNY7318/tấn (USD937/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 236,164 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên thứ Tư ngày 7 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY5/tấn (USD1/tấn) lên CNY5570/tấn (USD713/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 31,136 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập