Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 08/09/2016 (05:25)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 8 tháng Chín chốt ở mức tăng CNY175/tấn (USD26/tấn) lên CNY9005/tấn(USD1152/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 620,034 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 8 tháng Chín chốt ở mức giảm CNY10/tấn (USD2/tấn) xuống CNY7289/tấn(USD933/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 337,158 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 8 tháng Chín chốt ở mức tăng CNY25/tấn (USD4/tấn) lên CNY5610/tấn(USD718/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 44,234 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập