Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 09/09/2016 (06:17)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 9 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY40/tấn (USD6/tấn) lên CNY8980/tấn (USD1149/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 412,668 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 9 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY101/tấn (USD15/tấn) xuống CNY7215/tấn (USD923/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 402,464 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 9 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY50/tấn (USD7/tấn) lên CNY5660/tấn (USD724/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 26,768 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập