Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 12/09/2016 (04:40)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 12 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY240/tấn (USD36/tấn) xuống CNY8740/tấn (USD1121/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 655,782 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 12 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY105/tấn (USD16/tấn) xuống CNY7110/tấn (USD912/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 433,330 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 12 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY15/tấn (USD3/tấn) lên CNY5675/tấn (USD728/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 58,744 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập