Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 13/09/2016 (04:05)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 13 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY5/tấn (USD1/tấn) lên CNY8745/tấn (USD1122/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 367,338 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 13 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY14/tấn (USD2/tấn) xuống CNY7096/tấn (USD910/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 312,858 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 13 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY10/tấn (USD1.5/tấn) xuống CNY5665/tấn (USD727/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 55,080 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập