Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 16/09/2016 (06:24)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 16 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY5/tấn (USD1/tấn) xuống CNY8750/tấn (USD1122/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 380,338 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 16 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY5/tấn (USD1/tấn) lên CNY7118/tấn (USD912/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 251,600 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 16 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY55/tấn (USD8/tấn) lên CNY5735/tấn (USD735/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 75,076 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập