Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 19/09/2016 (04:46)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 19 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY25/tấn (USD4/tấn) xuống CNY8730/tấn (USD1119/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 349,738 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 19 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY13/tấn (USD2/tấn) xuống CNY7102/tấn (USD910/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 222,084 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 19 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY175/tấn (USD26/tấn) lên CNY5910/tấn (USD757/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 112,114 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập