Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 20/09/2016 (05:32)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 20 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY20/tấn (USD3/tấn) xuống CNY8715/tấn (USD1117/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 526,398 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 20 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY10/tấn (USD2/tấn) lên CNY7132/tấn (USD914/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 394,958 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 20 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY60/tấn (USD9/tấn) lên CNY5935/tấn (USD760/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 124,178 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập