Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 21/09/2016 (07:00)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 21 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY10/tấn (USD2/tấn) xuống CNY8705/tấn (USD1115/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 459,858 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 21 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY72/tấn (USD11/tấn) lên CNY7169/tấn (USD919/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 319,436 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 21 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY45/tấn (USD7/tấn) lên CNY5980/tấn (USD766/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 74,192 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập