Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 26/09/2016 (04:50)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 26 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY25/tấn (USD4/tấn) lên CNY8590/tấn (USD1101/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 307,886 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 26 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY11/tấn (USD2/tấn) xuống CNY7066/tấn (USD905/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 199,242 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 26 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY5/tấn (USD1/tấn) xuống CNY5965/tấn (USD764/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 70,622 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập