Skip to content




Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 28/09/2016 (07:12)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 28 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY45/tấn/tấn (USD7/tấn) lên CNY8660/tấn (USD1110/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 269,746 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 28 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY45/tấn/tấn (USD7/tấn) lên CNY7176/tấn (USD920/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 245,460 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 28 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY75/tấn/tấn (USD11/tấn) xuống CNY5950/tấn (USD763/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 73,902 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập