Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 29/09/2016 (05:11)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 29 tháng Chín chốt ở mức tăng CNY100/tấn (USD15/tấn) lên CNY8745/tấn (USD1121/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 528,332 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 29 tháng Chín chốt ở mức tăng CNY133/tấn (USD20/tấn) lên CNY7317/tấn (USD938/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 415,134 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 29 tháng Chín chốt ở mức tăng CNY10/tấn (USD2/tấn) lên CNY5960/tấn (USD764/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 118,916 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập