Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 30/09/2016 (08:33)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 30 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY40/tấn (USD6/tấn) lên CNY8800/tấn (USD1128/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 201,660 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 30 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY9/tấn (USD1/tấn) lên CNY7309/tấn (USD937/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 184,402 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 30 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY75/tấn (USD11/tấn) lên CNY6020/tấn (USD771/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 89,102 tấn
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập