Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 11/10/2016 (04:27)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 11 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY210/tấn (USD31/tấn) lên CNY9285/tấn (USD1189/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 517,602 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 11 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY167/tấn (USD25/tấn) lên CNY7662/tấn (USD981/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 343,908 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 11 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY170/tấn (USD25/tấn) lên CNY6295/tấn (USD806/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 96,358 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập