Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 12/10/2016 (06:12)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 12 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY50/tấn (USD7/tấn) lên CNY9330/tấn (USD1195/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 319,846 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 12 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY26/tấn (USD4/tấn) lên CNY7674/tấn (USD983/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 265,586 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 12 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY75/tấn (USD11/tấn) lên CNY6335/tấn (USD811/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 69,178 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập