Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 14/10/2016 (04:53)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 14 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY50/tấn (USD7/tấn) lên CNY9285/tấn (USD1189/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 454,306 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 14 tháng Mười, chốt ở mức giảm CNY46/tấn (USD7/tấn) xuống CNY7518/tấn (USD963/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 302,206 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 14 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY30/tấn (USD4/tấn) lên CNY6355/tấn (USD814/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 75,502 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập