Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 17/10/2016 (04:58)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 17 tháng Mười, chốt ở mức giảm CNY10/tấn (USD1/tấn) xuống CNY9245/tấn (USD1175/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 491,848 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 17 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY87/tấn (USD13/tấn) lên CNY7602/tấn (USD966/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 399,866 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 17 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY150/tấn (USD22/tấn) lên CNY6500/tấn (USD826/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 113,704 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập