Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 18/10/2016 (04:18)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 18 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY225/tấn (USD33/tấn) lên CNY9495/tấn (USD1206/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 525,090 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 18 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY239/tấn (USD36/tấn) lên CNY7822/tấn (USD994/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 423,786 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 18 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY75/tấn (USD11/tấn) lên CNY6500/tấn (USD826/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 57,770 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập