Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 19/10/2016 (04:12)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng Hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 19 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY130/tấn(USD19/tấn) lên CNY9460/tấn (USD1202/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 468,804 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng Hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 19 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY211/tấn(USD31/tấn) lên CNY7874/tấn (USD1000/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 465,806 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng Hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 19 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY110/tấn(USD6/tấn) lên CNY6590/tấn (USD837/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 100,056 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập