Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 20/10/2016 (04:25)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 20 tháng Mười, chốt ở mức giảm CNY20/tấn (USD3/tấn) xuống CNY9435/tấn (USD1199/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 376,528 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 20 tháng Mười, chốt ở mức giảm CNY30/tấn (USD4/tấn) xuống CNY7815/tấn (USD993/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 314,574 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 20 tháng Mười, chốt ở mức giảm CNY90/tấn (USD13/tấn) xuống CNY6645/tấn (USD844/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 76,132 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập