Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 21/10/2016 (07:01)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 21 tháng Mười, chốt ở mức giảm CNY10/tấn (USD1/tấn) xuống CNY9485/tấn (USD1205/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 338,970 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 21 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY17/tấn (USD3/tấn) lên CNY7877/tấn (USD1001/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 340,494 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 21 tháng Mười, chốt ở mức giảm CNY35/tấn (USD5/tấn) xuống CNY6590/tấn (USD837/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 79,328 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập