Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 24/10/2016 (04:36)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 24 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY170/tấn (USD25/tấn) lên CNY9610/tấn (USD1218/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 384,694 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 24 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY160/tấn (USD24/tấn) lên CNY7993/tấn (USD1013/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 304,602 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 24 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY165/tấn (USD24/tấn) lên CNY6750/tấn (USD856/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 90,308 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập