Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 25/10/2016 (04:53)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 25 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY130/tấn (USD19/tấn) lên CNY9675/tấn (USD1227/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 635,252 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 25 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY305/tấn (USD45/tấn) lên CNY8246/tấn (USD1046/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 532,404 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 25 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY205/tấn (USD30/tấn) lên CNY6875/tấn (USD872/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 146,546 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập