Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 26/10/2016 (06:05)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 26 tháng Mười, chốt ở mức giảm CNY140/tấn (USD21/tấn) xuống CNY9625/tấn (USD1220/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 439,698 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 26 tháng Mười, chốt ở mức giảm CNY34/tấn (USD5/tấn) xuống CNY8172/tấn (USD1036/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 327,356 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 26 tháng Mười, chốt ở mức giảm CNY30/tấn (USD4/tấn) xuống CNY6835/tấn (USD867/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 97,588 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập