Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 27/10/2016 (06:55)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 27 tháng Mười, chốt ở mức giảm CNY35/tấn (USD5/tấn) xuống CNY9565/tấn (USD1213/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 336,396 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 27 tháng Mười, chốt ở mức giảm CNY40/tấn (USD6/tấn) xuống CNY8099/tấn (USD1027/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 265,224 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 27 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY85/tấn (USD13/tấn) lên CNY6885/tấn (USD873/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 94,554 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập