Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 28/10/2016 (04:23)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 28 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY265/tấn (USD39/tấn) lên CNY9870/tấn (USD1251/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 519,192 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 28 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY297/tấn (USD44/tấn) lên CNY8407/tấn (USD1066/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 464,784 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 28 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY7265/tấn (USD39/tấn) lên CNY7135/tấn (USD905/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 132,886 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập