Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 31/10/2016 (07:04)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 31 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY290/tấn (USD43/tấn) lên CNY10045/tấn (USD1283/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 761,874 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 31 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY415/tấn (USD62/tấn) lên CNY8733/tấn (USD1116/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 591,396 tấn

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 31 tháng Mười, chốt ở mức tăng CNY350/tấn (USD52/tấn) lên CNY7380/tấn (USD943/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 146,648 tấn
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập