Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 02/11/2016 (04:39)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 2 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY80/tấn (USD12/tấn) xuống CNY9945/tấn (USD1270/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 536,444 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 2 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY237/tấn (USD35/tấn) xuống CNY8428/tấn (USD1077/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 527,830 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 2 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY115/tấn (USD17/tấn) xuống CNY7300/tấn (USD933/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 255,684 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập