Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 03/11/2016 (06:49)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 3 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY40/tấn (USD6/tấn) lên CNY10035/tấn (USD1282/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 371,002 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 3 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY39/tấn (USD6/tấn) xuống CNY8500/tấn (USD1086/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 288,526 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 3 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY105/tấn (USD16/tấn) lên CNY10035/tấn (USD950/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 290,406 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập