Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 04/11/2016 (05:02)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 4 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY120/tấn (USD18/tấn) xuống CNY9865/tấn (USD1260/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 544,380/tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 4 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY181/tấn (USD27/tấn) xuống CNY8274/tấn (USD1057/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 565,234 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 4 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY20/tấn (USD3/tấn) xuống CNY7375/tấn (USD942/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 265,710 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập