Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 07/11/2016 (04:38)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 7 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY170/tấn (USD25/tấn) xuống CNY9790/tấn (USD1237/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 516,860 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 7 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY139/tấn (USD21/tấn) xuống CNY8273/tấn (USD1046/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 425,584 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 7 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY45/tấn (USD7/tấn) lên CNY7415/tấn (USD937/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 205,088 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập