Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 08/11/2016 (04:18)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 8 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY105/tấn (USD16/tấn) lên CNY9990/tấn (USD1263/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 488,390 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 8 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY196/tấn (USD29/tấn) lên CNY8536/tấn (USD1079/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 447,348 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 8 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY280/tấn (USD41/tấn) lên CNY7690/tấn (USD972/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 374,816 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập