Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 09/11/2016 (04:49)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 9 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY320/tấn (USD47/tấn) lên CNY10240/tấn (USD1294/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 728,156 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 9 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY382/tấn (USD57/tấn) lên CNY8808/tấn (USD1113/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 534,220 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 9 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY340/tấn (USD50/tấn) lên CNY7950/tấn (USD1005/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 311,484 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập