Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 10/11/2016 (06:44)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 10 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY70/tấn (USD10/tấn) lên CNY10260/tấn (USD1297/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 435,148 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 10 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY186/tấn (USD28/tấn) lên CNY8909/tấn (USD1126/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 450,948 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 10 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY5/tấn (USD1/tấn) lên CNY7835/tấn (USD990/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 219,684 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập