Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 11/11/2016 (05:03)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 11 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY45/tấn (USD7/tấn) lên CNY10275/tấn (USD1299/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 736,660 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 11 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY252/tấn (USD37/tấn) lên CNY9070/tấn (USD1146/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 505,490 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 11 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY195/tấn (USD29/tấn) lên CNY8040/tấn (USD1016/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 241,056 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập