Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 14/11/2016 (04:28)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 14 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY515/tấn (USD7/tấn) xuống CNY9875/tấn (USD1299/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 353,710/tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 14 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY455/tấn (USD37/tấn) xuống CNY8663/tấn (USD1146/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 296,322 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 14 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY100/tấn (USD29/tấn) xuống CNY7925/tấn (USD1016/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 281,018 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập