Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 15/11/2016 (05:23)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 15 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY250/tấn (USD37/tấn) xuống CNY9665/tấn (USD1216/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 672,412 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 15 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY162/tấn (USD24/tấn) xuống CNY8556/tấn (USD1176/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 507,802 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 15 tháng Mười Một, chốt ở mức tăng CNY100/tấn (USD15/tấn) lên CNY7915/tấn (USD996/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 403,052 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập