Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 16/11/2016 (05:01)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 16 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY70/tấn (USD10/tấn) xuống CNY9720/tấn (USD1223/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 426,878 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 16 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY84/tấn (USD12/tấn) xuống CNY8553/tấn (USD1076/tấn chưa bao gồm VAT). Khối
lượng giao dịch đạt 306,564 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 16 tháng Mười Một, chốt ở mức giảm CNY45/tấn (USD7/tấn) xuống CNY7955/tấn (USD1001/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 282,140 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập